“Hedeflerimize ulaşmada, bizleri başarıya taşıyan ana güçlerden biri de çalışanlarımızdır. 2000’li yıllarda da müşterilerimizi, verdiğimiz hizmetlerin her aşamasında memnun ederek, iş sahamızdaki öncülüğümüzü sürdürmek ve geliştirmek, İnsan Kaynakları yaklaşımımızın özünü oluşturuyor. ” “En gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, enerjik, dayanışma ruhuna sahip, müşteri ve hizmet bilincinde olan, işe ve kuruma bağlı, sürekli öğrenme ve gelişime açık, Arkas’ta çalışmayı ayrıcalık sayan, kaliteli bir iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten aydın lider ve yöneticilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz.”

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

“Arkas Bilinci ve Kültürü”‘nü korumak ve geliştirmek İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağıdır. – Bizimle birlikte olan tüm çalışanlarımızın önce Arkas Grubu?nun bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını ve bununla gurur duymasını istiyoruz. – Çalışanlarımızın en değerli varlığımız olduğuna inanıyor, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri katma ve gelişmelerine yardımcı olarak uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz. – İnsanların eşit olduğuna inanıyor ve iş yaşantımızda da bu ilkeyi uyguluyoruz. Çalışanlarımız arasında ırk, cinsiyet ve inanç farkı gibi ayrım ve değerlendirme yapmayarak, herkese kendini geliştirme ve yükselme fırsatı tanıyoruz. -İnsan Kaynaklarının tüm fonksiyonlarının yürütülmesinde çok titiz davranıyor; bu fonksiyonlarda çalışan arkadaşlarımızı sürekli geliştiriyoruz.

SEÇME ve YERLEŞTİRME

Arkas Grubuna katılacak kişilerin seçiminde yetkinlik bazlı, işin gerektirdiği niteliklere uygun, seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır. Arkas Holding ve bağlı şirketlerinde, Seçme ve Yerleştirme sürecinde adayların her pozisyon için gerekli olan yetkinliklere sahip olup olmadıkları objektif, güvenilir ve geçerli metodlarla tespit edilir; iş hayatı ile kişisel başarıda yetkinliklerin rol oynadığı bir yapı hedeflenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda oluşturulan prosedürlere göre gazetelerde ve/veya internette (www.arkas.com.tr, www.kariyer.net, www.yenibiris.com ) verilen ilanlar dışında, genel başvuru yolu, yılın her döneminde açıktır. Tüm başvurular titizlikle incelenir ve başvuru anında açık bir kadro olmasa da, adaylar rutin olarak yapılan genel mülakatlara davet edilebilir, ihtiyaç olduğunda adayların başvuruları tekrar incelemeye alınır.

Uluslararası taşımacılık ve hizmet sektörünün değişik kollarında faaliyet gösteren Arkas Holding Şirketleri’nin insan kaynakları ihtiyacı, geniş bir yelpaze ile tanımlanabilir. Başvurular sırasında, ilgili pozisyonun gerekleri doğrultusunda öğrenim, deneyim, lisan bilgisi önemli olmakla birlikte, görüşmelerde gözlenen kişisel nitelikler ve yetkinlikler de, adayın seçiminde önemli rol oynar. Personel Seçme ve Yerleştirmedeki ana ilke hiç bir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere sahip adaylara eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.

STAJ OLANAKLARI

Arkas Holding ve bağlı şirketlerinde Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi ve üniversite öğrencilerine staj olanağı sağlanır. Üniversite, Yüksekokul, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi gibi öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj yapmakla yükümlü öğrencilerden başarılı olanlarına, staj yapma olanağı vermek, staj süresince öğrencilerin performanslarını izlemek ve üstün performans gösteren öğrencileri, öğrenimleri sonunda, Arkas Holding ve çatısı altındaki şirketlerimize kazandırmak, sistemin temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda şirketler, istedikleri stajyer sayısını ve bu stajyerlerde kendi çalışma koşullarına göre belirledikleri özellikleri İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne bildirirler. Bu çerçevede: Üniversite Öğrencileri başvuruları Nisan ayı itibarı ile kabul edilir ve yaz aylarında tam zamanlı (16 Haziran -15 Eylül) staj programına alınabilirler. Ticaret / Endüstri Meslek Lisesi Öğrencileri başvuruları ise, Ağustos ayı itibari ile başlayıp söz konusu akademik yılın sonbahar-ilkbahar sömestrleri süresince (15 Eylül-14 Haziran) staj programına alınabilirler. ÜCRET POLİTİKASI??Holding’in ücret politikası, rekabete dayalı ücret sistemi uygulayarak, personelin performansını ve kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Bu nedenle ücretin belirlenmesinde personelin yetkinlikleri, performansları ve piyasa koşulları dikkate alınır.

ÜCRET DIŞI OLANAKLAR

Arkas’ın tüm çalışanları, deneme süresi sonunda, özel sağlık sigortası kapsamına alınır. Ayrıca, yöneticiler için check-up uygulaması mevcuttur.Deneme süresi sonunda çalışanların talep etmeleri halinde, yardımlaşma sandığı uygulaması sayesinde personele kredi desteği verilir.Holding ve şirketlerinde personel ulaşımı, değişik güzergahlara konulan servislerle sağlanır. Yemek hizmeti ise, ya anlaşmalı firmalar tarafından verilir ya da yemek çekleri dağıtılır.Personelin motivasyonunu arttırmak ve kurumsal iletişimi güçlendirmek için çeşitli sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenir.

YÜKSELME OLANAKLARI

Arkas Performans Değerlendirme Sistemi, çalışanların gelecekteki başarılarını arttırmak için bireysel başarıyı analiz etmek üzere 2001 yılında uygulanmaya başlandı. Performans Değerlendirme Sistemi ile bireysel hedefler şirketlerin stratejik hedeflerine doğrudan bağlı hale getirildi. Bu sayede çalışanların kendilerine verilen hedefleri gerçekleştirmeleri, ve iş hayatında başarılı olmak için gerekli temel yetkinlikleri geliştirmeleri sağlanır. Performans Değerlendirme Sistemi’nin sonuçlarına göre çalışanlarımızın kariyer planlamaları yapılarak, şirketler veya bölümler arasında rotasyon imkanları ve terfi olanakları yaratılır.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Arkas genelinde uygulanmak üzere tasarlanan Eğitim ve Gelişim Sisteminin amacı çalışanların, hem kendilerini hem de işlerini geliştirerek organizasyon üzerindeki katma değerlerini arttırmaktır. Eğitim programları ile Arkas Holding ve bağlı şirketlerindeki tüm çalışanlarına eğitim ve gelişimleri için eşit olanak ve fırsat sağlanır. Holding bünyesinde düzenlenen eğitimlerin temel amacı; çalışanın halen yerine getirdiği görevle ilgili teknik bilgi ve beceri düzeyini arttırmak ve Kariyer Planları ile ilişkili olarak bir sonraki görevinde ihtiyaç duyacağı teknik bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bunun dışında şirketlerimize yeni katılan personel, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren “İşe Uyum Eğitimleri’ne” tabi tutulur.

ARKAS İNSAN KAYNAKLARI

“Hedeflerimize ulaşmada, bizleri başarıya taşıyan ana güçlerden biri de çalışanlarımızdır. 2000’li yıllarda da müşterilerimizi, verdiğimiz hizmetlerin her aşamasında memnun ederek, iş sahamızdaki öncülüğümüzü sürdürmek ve geliştirmek, İnsan Kaynakları yaklaşımımızın özünü oluşturuyor. ” “En gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, enerjik, dayanışma ruhuna sahip, müşteri ve hizmet bilincinde olan, işe ve kuruma bağlı, sürekli öğrenme ve gelişime açık, Arkas’ta çalışmayı ayrıcalık sayan, kaliteli bir iş gücüyle ve bu iş gücünü yöneten aydın lider ve yöneticilerle çalışmaktan gurur duyuyoruz.”

ÜCRET POLİTİKASI

Holding’in ücret politikası, rekabete dayalı ücret sistemi uygulayarak, personelin performansını ve kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Bu nedenle ücretin belirlenmesinde personelin yetkinlikleri, performansları ve piyasa koşulları dikkate alınır.